Tag Archives: 宋景公

01Nov/22

左传之宋景公弗止公子地

定公十年”宋公子地嬖蘧富臘,十一分其室,而以其五與之,公子地有白馬四,公嬖向魋,魋欲之,公取而朱其尾鬣以與之,地怒,使其徒抶魋而奪之,魋懼將走,公閉門而泣之目盡腫,母弟辰曰,子分室以與獵也,而獨卑魋,亦有頗焉,子為君禮,不過出竟,君必止子,公子地出奔陳,公弗止,辰為之請,弗聽,辰曰,是我迋吾兄也,吾以國人出,君誰與處,冬,母弟辰,暨仲佗,石彄,出奔陳“ “迋吾兄也“即令我兄出亡之意,非诳骗之意。迋与匡之象相类,一言令王(主)出亡,一言出庙而行王道,有微妙的分别。后迋字衍意为欺骗,实乃本篇之误读也。公子地与景公之宠臣向魋有争怨,“公閉門而泣之目盡腫”言景公本欲公平处置公子地分室之事,不想令公子地怒。公子辰宽言景公:哥哥你行的是君礼,公子地最坏不过出境亡国,到时候您一定会出言制止的,如此就可解兄弟之怨了。等公子地出奔时,宋公装聋作哑,因此宋公胞弟子辰说”是我迋吾兄也“-搞成这样,是我让吾兄公子地出奔了。以一母同胞之亲而不知宋君之心,荒废谏言,不仅仅是失望,更有恐惧,于是子辰也带着老二仲佗和石彄也出奔了。这件事反映了春秋兄弟不睦,纷争四起之象。 定公十年乃宋景公十七年,左传最后一年鲁哀公十八年即宋景公四十年。依十二诸侯年表景公卒于六十四年,景公以耄耋善终,必是有大智慧的人,其不阻止公子地出亡,乃其政治智慧的体现。春秋伊始,中原诸国开始父子相杀,兄弟相争,如晋献公杀群公子,郑文公杀太子等等。早就没有父子之情,棠棣之义了。宋国偏居一隅,兼有宋襄公式的保守传承,其兄弟传承,兄弟之义依旧保持而有别于中原诸国。但是在春秋晚期天下并争,大夫侵夺君子已如火如荼的情况下,景公也不得不委婉地“逐群公子”以固君位,以保国本。公子地也许只是此事的缘起,但是景公和其胞弟子辰都深深的明白宋国风俗大易,再也不是曾经的宋国了。公嬖向魋很可能是年表景公二十五年”孔子過宋,桓魋惡之“的桓魋,公族国族不复,异姓家臣大夫握权也。